پی اس دی گذر یک پلتفرم فروش و همکاری درفروش و بازاریابی محصولات مجازی و فیزیکی

رایگان می باشد!  این فروشگاه قابلیت دسته بندی و ایجاد محصول را دارد و اجازه آپلود فایل های

مجاز و قانونی شما جهت فروش را می دهد بدین ترتیب شما بدون هیچ هزینه ای صاحب یک

کسب و کار اینترنتی می شوید و می توانید فایل های ارزشمند خود را برای عرضه به خریداران

ارائه کنید ، همه کارها در سایت  پی اس دی گذر انجام می شود و شما نیاز به هیچ دانش فنی یا

تهیه ملزومات اولیه ندارید.